Demokracie EU a naši démoni

16.02.2016 07:15

Přes všechny starosti, které evropští mocnáři  mají  s  globální konkurenceschopností, migrací a terorismem, děsí  evropské mocnosti ve skutečnosti  demokracie.

1872 Marx a Engls napsali ve svém Manifestu  : Evropu obchází strašidlo komunismu. Dělník vymírá, hubí jej  stroje, rozhlédni se kolem, jestli tohhoto vzácného živočicha uvidíš. Za Marxova života to byl hojný druh ! Není divu že Marx s Englsem cosi objevili , ale změna je život.

 

 Proto já  v roce 2016 píšu Evropu obchází strašidlo demokracie.

Evropští mocnáři hovoří ve jménu demokracie nesrozumitelně s cílem demokratickou vůli lidu  omezit v zájmu "veřejného blaha" které  sami definují a které si profutrovali notným  ukrojením našeho společného koláče.

Cílem je zabránit Evropanům, aby vykonávali demokratickou kontrolu nad svými penězi, komunitami, pracovními podmínkami a životním prostředím. 

Mílovými kroky se k nám blíží velká výzva. Výzva, představovaná volbou mezi autentickou demokracií a dezintegrací.

V jádru této dezintegrace leží zklamání z procesu nesrozumitelného rozhodování.  Odshora dolů je nám rozhodování předkládáno jako „apolitická“, ryze „technická“, „procedurální“ a „neutrální“ záležitost. 

Cena, kterou zaplatíme za tento podvod a klam, neznamená jen konec demokracie, nýbrž také konec snu o sdílené prosperitě.

Bezprecedentní nerovnost, postupný úpadek nadějí a mizantropie vzkvétá v Evropě.

Čím více se snaží zadusit demokracii, tím méně legitimity v  sobě má jejich politická autorita, tím více sílí hospodářská recese a tím výraznější je i jejich potřeba chovat se autoritativně. Nepřátelé demokracie tak shromažďují ve svých rukou čím dál větší moc, ačkoliv ztrácejí právě onu legitimitu. 

Naděje a prosperita se tak stávají věcí několika mála jedinců a ti se z  nich mohou těšit pouze za branami a ploty s  jejichž pomocí se zaštiťují před zbytkem společnosti.

 

Vtírá se otázka zda není  EU organizovaný protekcionismus migrantů  spolu s rusofobií zbraní proti vlastnímu lidu aby   mohli naši  "záchranu a cestu k veřejnému blahu"  dál řídit  a vojensko-průmyslový komplex dál vydělávat ?!

 

Víte čeho se mocní ale bojí nejvíce. Je to nezávislost poddaných. Zkusme žít bez dluhů a jíst potraviny které si vyprodukujeme.

Mají nás v hrsti , jsme  ovládáni strachem, že přijdeme o svoji kuličku hovnivála , kterou jsme uváleli. Byl to perfidní záměr dostat nás do  dluhové pasti a tím i vazalské poslušnosti. Je absurdní, že na drahocené půdě hýčkané našimi předky máme řepku pro bionaftu, fotovoltanické elektrárny, kukuřici pro bioplynky, logistická centra na dovoz jablek z Chile....etc.

 

Český pláč :Pane Bože za co trestáš tento lid  

 

Ale máme tu i jiná strašidla . Ocitli jsme se v etapě vývoje kdy námi stvoření démoni (počítače v síti a roboti ve výrobě) připustí zachování lidstva toliko  jako své otroky . Žiji v naději , že se tak stane až po ukončení mojí pozemské mise . Mám ale obavu, že naše duše i v nebi budou mít stejné vlastnosti jako na Zemi.