Hrách na zeď házeti

16.09.2015 08:50

 

Svět s problémem uprchlíků zápasí od nepaměti . Máme na to organizaci OSN -UNHCR dokonce s pobočku  pro východní Evropu v Praze. Náš Svět se zmítá v chaosu, kolaps systému je jedním z jeho rozřešení. Velký bratr  se schovává za Atlantikem a dává panské rady ve kterých především prosazuje své zájmy. Dokonce je v podezření že současný chaos organizuje. 

Naši politici a media  nejsou  ochotni pravý důvod Světu sdělit  a nekonají co jim platné zákony přikazují. Podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, Strasbourg, ze dne 13. února roku 2003, je uplatňování práva šaría neslučitelné s demokracií ( případ Refah Partisi vs. Turecko, aplikace č. 41340/98, 41342/98, 41343/98 a 41344/98, dle článku 11, Úmluvy listiny Lidských práv). Státní hranice se musí střežit, není to žádné korzo. 

Dnes nejde o problém uprchlíků  kdesi v Tramtárii ale jde nám o naše přežití. Jak to udělat doporučuji učit se od Davida ale i od USA které museli v zájmu sebezáchovy zrušit korzo migrantů na své státní hranici a to mají problém jenom s ekonomickými migranty !

Status uprchlíka  zasluhujícího  naší pomoci je  pouze v sanitární zóně při hranicích státu kde je válka.  Pro Slováky  uprchlíkem  může být obyvatel Ukrajiny kde probíhá občanská válka a odkud nás hlavní nápor  čeká pokud se tam válka nezastaví. Hlavní vlna která nás z Islámských států  dnes zaplavuje se musí řešit  ihned po překročení hranic válkou zmítané země. Ano takový uprchlík  má nárok na naši pomoc po překročení hranice svojí nešťastné Země tedy  v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Izraeli a Saudské Arábii a Ne v Řecku, Maďarsku, Rakousku , Česku........ 

Na  hranicích EU  a naší hranici  to nejsou již uprchlíci ale je to nepřehledný koktejl  migrantů , ilegálů, zběhů , dobyvatelů  , gangsterů, náboženských fanatiků kteří musí do izolace .   Výslech na polygrafu a prověrka výpovědí  policií a zpravodajskými službami musí předcházet  šanci asimilace coby zdvořilého hosta a ubytování u Dobromila. 

Každé milosrdentví zasluhuje úcty a těm Dobromilům kteří zajistí integraci patří i finanční podpora. Úředně nadekretovaná láska  a jakákoliv koncentrace je  ale jenom další nesmysl  a nebezpečí. Politiku migrace je  třeba znovu nadefinovat podle požadavků současné doby, našich možností a v zájmu zachování naší bezpečnosti . Obávám se, že chybně  zpracované milosrdenství a solidarita  kontaminovaná opět těmi nejšpinavějšími politickým zájmy přeroste v extrémismus na obou stranách a nakonec to  "bude na krev" . 

Migrace za prací ano, povinnost chovat se jako host, stop vyžírání cizího talíře a přísný zákaz vyvážení demokracie bombardéry je moje řešení.

Maďarský premiér Viktor Orbán na Valném shromáždění OSN řekl, že by se měl zavést globální systém kvót na rozdělení uprchlíků, neboť Evropa sama břímě neunese a pokud nebude břímě sdíleno celosvětově, bude Evropa brzy destabilizována. Dle něj je morální povinností dát uprchlíkům zpět jejich domovy a země, je třeba nastolit mír a vypracovat plán ekonomického rozvoje v domovských zemích uprchlíků.

Spolupráce USA s Ruskem a Čínou je nezbytná. Zde je však zásadní problém. Západ nechce přiznat, že jejich kolonialismus a  války měly dosud  jediný cíl  kterým bylo ovládnutí a materiální zisk. Dominantní zájem USA na zbrzdění rozvoje Ruska a Číny je překážkou v nalezení efektivní spolupráce  stávajících supervelmocí.

A proč nenávidí i nás ?  Jsme v koalici ochotných a nevěříme v jejich Alláha a proto musíme být obezřetní. 

Vedle rozvrácení  Evropského  sociálního sytému který jede na doraz zločinecké gangy uprchlíků exportují do Evropy svoji náboženskou válku mezi sunity a šíty a nekonečné vnitřní spory !

Doporučení krajana z Austrálie: V každém případě bych doporučil každému občanu ČR s čistým rejstříkem a bez duševních problémů, aby si zavčas požádal o zbrojní průkaz. Jak jsem již říkal, můžete mi věřit, že bude bohužel hůř.

 

 

Winston Churchill o Islámu:

Jak strašné prokletí, jež mohamedánství vložilo na své uctívače! Fanatické šílenství, které je stejně nebezpečné u člověka jako vzteklina u psa. Důsledky jsou v mnoha zemích zjevné. Nepromyšlené chování, zaostalé zemědělství, nepružné obchodní metody a absence ochrany majetku, existují všude tam, kde vládnou nebo žijí Prorokovi následovníci. Degradovaný sex připravuje život o jeho krásu a kouzlo, stejně tak jako o jeho důstojnost a posvátnost. Skutečnost, že podle mohamedánských zákonů musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho výlučný majetek, ať již jako jeho dítě, manželka nebo konkubína, musí vést nutně ke zpoždění vymizení otroctví až do doby, kdy Islám přestane mít nad lidmi takovou velkou moc. Jednotliví muslimové mohou vykazovat vynikající vlastnosti, ale vliv tohoto náboženství paralyzuje společenský vývoj těch, kdo ho následují. Na světě neexistuje úpadkovější síla. Zdaleka ne na vymření, mohamedánství je militantním, stále se šířícím náboženstvím.

Již se rozšířilo střední Afrikou, na každém kroku vychovává bojovníky neznající strach, a kdyby nebylo křesťanství zaštítěného silnými pažemi vědy, proti které marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla zaniknout, stejně jako civilizace starého Říma.

Sir Winston Spencer Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green & Co., 1899).

 

Když jsem si dovolil na svém svém f.  účtu napsat, že Svět čeká na Churchilla naší doby coby tvůrce Velké koalice a citovat jeho osobní zkušenosti s islámem byl můj příspěvek coby islamofoba smazán ! 

 

Msg. Josef Mixa  i o islámu 

 

I tací se přichází ucházet o naši pomoc , ano jsou mezi námi a koho by měli naše speciální služby verbovat 

 

Pozdě Bycha honiti 

Ruské stanovisko

 

Antialkorán od hofmistra Václava Budovce z Budova  císařské vyslance v Cařihradu