Prozření v Naganu

20.04.2016 07:06

Včera mne zavolal Míra, že Pepa , mne čeká v Naganu. Všeho jsem nechal, do navigace jsem zadal adresu Pepíkovi králíkárny  ( paneláku kde Mistr bydlí)  která je pár kroků od  Baru Nagano v Kladně  a vyrazil. Mistr seděl u svého stolečku štagmasta a právě dopisoval  text  písničky na zakázku  . Pepa je  mimo  jiné autorem textu písničky Až mě andělé zavolají

Dojal jsem jej veršíkem v jeho knížce Fousek do kapsy:

Do Kladna jsem zašel, pana Fouska našel. Do ruky mu vrazil tužku aby do této knížky napsal doložku.

Padli jsme si do oka a  potykali  si .  Pepík , se rozloučil veršíkem který do knížky připsal: 

Rozloučil jsem se s temným splínem, setkal jsem se s Antonínem. Těší mne , že táhnu káru s nadějí, že přijde z Varů jednou dopis  v rolce od nového kamaráda Antonína Šolce.

Naše setkání v Naganu se  rychle změnilo na setkání básníků. Pepík chrlil  básničky a já jsem občas cosi pípnul  . S Mírou jsme se řechtali jako když koním nasype ovsa. Ano byl to báječný den a jsem štasten, že jsem  jel do Kladna a setkal s Pepu Fouskem . 

Ano přišlo to jako Dobrý blesk z čistého nebe. Co se má stát se stane, zaplať Pán Bůh za takové dary jak by pravil můj dědeček.

P.S. Samozřejmě  došlo i na politiku a Pepa mne obohatil  verzí písničky Zloděj křičí chyťte zloděje  od K.H.Borovského

Každého člověka jmění se musí hájiti, a kdo se cizího jmění dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest K O M U N I ST A !

Jen majitel sám  právo se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud jest komunismus!

Když ale se budeme této zásady držeti, shledáme brzy, že komunisté největší jsou  na  straně, odkud právě nejvíce proti komunismu kázati slyšíme - 

zpozorujeme také, že zrovna ti, kteří jiné viní z toho,že mají úmysl komunismus zaváděti, cizí jmění drží.

Vláda absolutní béře celé statky některým a dává je jiným podle své libosti, uděluje některým miláčkům svým privileje, to jest jiným slovem, obírá ostatní spoluobčany.  Není to nejrozsáhlejší a nejškodlivější komunismus?

Jakmile někomu bez jeho dobrovolného svolení aneb proti jeho vůli nějakou část jmění jeho odejmu,  jsem komunista.

Víme však, jakým způsobem se  zachází s penězi od národu těžce zaplacenými.

Polovička rozhází se povalovačům národu nic neplatným a rozdá se pochlebníkům mizerným, vynaloží se na uplacování atd. atd.

Pročež pravím: Nebojte se tak příliš těch komunistů, kteří berou groše, těm se ubráníte - ale bojte se více komunistů, kteří berou  miliony! "

Červen1850

Karel Havlíček Borovský

Komuna podle wiki

Nagano